Προστασία προσωπικών δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ατομικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Τουριστικό Γραφείο» και με διακριτικό τίτλο «XPERIENCE TRAVEL»

 

Η Ατομική Επιχείρηση με την επωνυμία «Τουριστικό Γραφείο», με διακριτικό τίτλο «XPERIENCE TRAVEL», εφεξής «Επιχείρηση», με έδρα στον Πειραιά και επί της οδού Αφεντούλη 20 Α, τηλ. 210 4524497, e-mail: xptravel@otenet.gr, είναι αποκλειστική διαχειρίστρια της ιστοσελίδας https://www.xperiencetravel.gr/ είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό 679/2016 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

 1. Λίγα λόγια για την Επιχείρηση

H Ατομική Επιχείρηση με την επωνυμία «Τουριστικό Γραφείο», , με διακριτικό τίτλο «XPERIENCE TRAVEL», (εφεξής «Επιχείρηση») που ασχολείται με τον χώρο της ναυτιλίας, αλλά και του τουρισμού γενικότερα, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όπως παρουσιάζεται στην παρούσα πολιτική.

 1. Λίγα λόγια για το τον ιστότοπο https://www.xperiencetravel.gr/

Ο ιστότοπος https://www.xperiencetravel.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Επιχείρησης.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας ή όταν μας αποστέλλεται μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ' ευθύνη της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία οι χρήστες της ιστοσελίδας, παρέχουν οικειοθελώς προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail), η Εταιρεία δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τον ως άνω αναφερόμενο σκοπό.

Σύμφωνα με την Πολιτική της, η Επιχείρηση δεν συλλέγει από εσάς Δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία σας, παρά μόνον όπως προσδιορίζεται ήδη στην παρούσα Πολιτική.

 

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση,  αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση,  διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και  καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Για περισσότερους σχετικούς ορισμούς μπορείτε να επισκεφθείτε την κάτωθι ιστοσελίδα: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1531741527557&from=EN

 1. Λίγα λόγια για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς λειτουργίας της προβαίνει σε πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και συγκεκριμένα:

 1. Για την διαχείριση εργαζομένων και υποψηφίων εργαζομένων δύναται, ενδεικτικά, να επεξεργαστούμε βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, φύλο, ημ. γέννησης κ.λπ.), μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. αριθμό ταυτότητας κ.λπ.), επαγγελματικά δεδομένα (π.χ. δεδομένα που εμπεριέχονται σε βιογραφικό σημείωμα), οικονομικά δεδομένα (π.χ. ΙΒΑΝ).

 2. Για τη διαχείριση πελατών δύναται, ενδεικτικά, να επεξεργαστούμε βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, φύλο, ημ. γέννησης κ.λπ.), μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. αριθμό ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου κ.λπ.), οικονομικά δεδομένα (π.χ. IBAN, στοιχεία πιστωτικών – χρεωστικών καρτών, στοιχεία κάρτας μιλίων κ.λπ.), σε σπανιότερες περιπτώσεις δεδομένα υγείας (π.χ. πιστοποιητικά αναπηρίας, προκειμένου να ληφθεί υπόψη για την εξυπηρέτησή σας στο ταξίδι σας).

 3. Για τη διαχείριση προμηθευτών δύναται, ενδεικτικά, να επεξεργαστούμε, ενδεικτικά, βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, φύλο, ημ. γέννησης κ.λπ.), οικονομικά δεδομένα (π.χ. IBAN, οικονομικά δεδομένα εμπορικών συμφωνιών, κ.λπ.).

Να σημειωθεί ότι η επεξεργασία των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά κατά τις αρχές επεξεργασίας που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αφορούν τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες και ιδίως:

α) την διεξαγωγή κρατήσεων/ διεξαγωγή ταξιδιών (πάσης φύσεως, ήτοι αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών κ.λπ.),

 β) την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας είτε με άλλους τρόπους π.χ. τηλεφωνικά,

γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και

 δ) για την αποστολή ενημερωτικών newsletter.

Η νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι είτε η εκτέλεση σύμβασης, είτε η συγκατάθεσή σας, είτε η εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων όπως αυτές προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, είτε το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Επιχείρησης, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, που μας παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, αεροπορικές, ακτοπλοϊκές εταιρείες, με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την διεξαγωγή ταξιδιών, συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, συνεργαζόμενες εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων, λοιπά συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία ή συνεργαζόμενοι group tour operators.

Τέλος τονίζεται ότι δύναται να διαβιβάσουμε δεδομένα προς τις αρμόδιες φορολογικές και διοικητικές αρχές, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και τις υποδείξεις του αντίστοιχου φορέα.   

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Να σημειωθεί ότι όλες οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες έχουμε φροντίσει να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Επιχείρηση:

 • να τηρούν εχεμύθεια,

 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,

 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,

 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Ο τόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνει χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύναται, κατ’ εξαίρεση, να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πραγματοποιείτε κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης. Για το λόγο αυτό φροντίζουμε να υπάρχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, κατά το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων και ότι ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας αυτών.

 1. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα σας θα διατηρηθούν μόνο όσο είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 6, εκτός αν υφίσταται ανάγκη παράτασης της διατήρησης τους λόγω έννομης υποχρέωσης της Επιχείρησης.

Τέλος, τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, θα διαγραφούν σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 1. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Να τονισθεί ότι, η Εταιρεία μεριμνά για την ελαχιστοποίηση, ασφαλή αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL - Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας (πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στην κάτωθι διεύθυνση είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση Αφεντούλη 20Α στον Πειραιά, είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου xptravel@otenet.gr με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

 1. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 4524497,  ή στη Δ/νση Αφεντούλη 20Α στον Πειραιά ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) xptravel@otenet.gr